Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Energiahatékonyabb lesz Budaörs

Gazdasági rovat > Budaörs

2019-02-27


Budaörs energiapolitikát alkotott az önkormányzat és intézményei energia-fogyasztásának csökkentésére, energia-teljesítményük javítására, a káros környezeti hatások mérséklésére. A polgármesteri hivatal, a Kamaraerdei Közösségi Ház és a BTG irodaépülete egy nemzetközi energiamegtakarítási versenyben is részt vesz.

Energiapolitikát elsősorban a vállalati szektorban szoktak kialakítani, de az utóbbi időben már önkormányzatok körében is terjed annak rögzítése, hogy mit kívánnak tenni energiagazdálkodásuk javítása érdekében. A dokumentum tanúbizonysága Budaörs fenntartható fejlődés és éghajlatvédelem melletti elhivatottságának.

Az energiapolitika rövid, lényegre törő stratégiai dokumentum, amelyben az önkormányzat hivatalosan kinyilvánítja elkötelezettségét saját energiafogyasztásának csökkentése és a negatív környezeti hatások mérséklése mellett. A dokumentum világos célkitűzések rögzítésével iránymutatásként szolgál az önkormányzati dolgozók számára, meghatározza a várt eredményeket, de az állampolgárok számára is példát mutat.

Az energiapolitika elfogadása nem előzmények nélküli: Budaörs 2011-ben csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez. Ez az európai mozgalom önkéntes kötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások saját területükön történő használata mellett, hozzájárulva ezzel az éghajlatvédelemhez és a fenntartható energiagazdálkodáshoz.

A Budaörsi Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozásával és elfogadásával az önkormányzat vállalta, hogy 2020-ig legalább 20%-kal csökkenti a város CO2-kibocsátását. A célkitűzés megvalósítása – főleg a lakótelepi panelprogramnak és a napelemes rendszerek kiépítésének köszönhetően – megfelelő ütemben halad.

A város 2018-ban csatlakozott a GreenDependent Intézet szakmai együttműködésével  „COMPETE4SECAP – Fenntartható Fenntartó” projekthez. A projektben nyolc európai ország harminckét önkormányzata vezet be tanúsított energiairányítási rendszert, alakít ki Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet (SECAP), valamint méri össze a különböző energiatakarékossági intézkedések hatékonyságát.

A nemzetközi energiamegtakarítási versenyben 2019 folyamán a nyolc európai ország közel száz önkormányzati épülete vesz részt. Az egyes országok épületei egymással mérkőznek meg – így a három budaörsi épület három-három kaposvári, pestszentlőrinci és újpesti épülettel versenyez.

A verseny indulásakor a polgármesteri hivatal 10 fős energiaKözössége sorra vette azokat a témaköröket, ahol kisebb-nagyobb beruházással és/vagy egyszerű odafigyeléssel sokat lehet tenni azért, hogy csökkenjen a hivatalban az energiafelhasználás. Ezeket a javaslatokat 2019. február 7-én, csütörtökön állománygyűlés keretében ismertetik a hivatal dolgozóival.

Jelentős lépés az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetése, amelyre szintén idén kerül sor. Ez támogatja az energiahatékonyságot és javítja az önkormányzat energiateljesítményét. A rendszer bevezetésével a szemléletformálás is cél: azaz, hogy az önkormányzat dolgozói – és a jó példák továbbadásával – a budaörsi polgárok is energiatudatosabban éljenek, megváltoztassák szokásaikat energiafelhasználásuk csökkentése érdekében.

A rendszer bevezetésének első lépéseként az energiapolitika deklarálásával az önkormányzat a következőket vállalta:

•       figyelmet fordít beszerzési és beruházási folyamatai során az energetikai szempontokra;
•       korszerű, energiahatékony és innovatív megoldásokat alkalmaz intézményeinek üzemeltetése során;
•       törekszik az energiateljesítmény folyamatos javítására és az energiafogyasztás csökkentésére a legfontosabb működési területeken;
•       MSZ EN ISO 50001:2018 Energiairányítási Rendszert vezet be az önkormányzati épületekben;
•       biztosítja a megfelelő információáramlást és a szükséges forrásokat annak érdekében, hogy az energiairányítási rendszer által kitűzött célokat el tudja érni;
•       figyelemmel kíséri az energiateljesítménnyel és az energiafogyasztással kapcsolatos jogszabályi előírásokat, biztosítja az előírásoknak való megfelelést;
•       törekszik arra, hogy az önkormányzat munkatársai az energiapolitikát tiszteletben tartsák munkájuk során;
•       az energiapolitikát megismerteti az önkormányzat valamennyi munkavállalójával, együttműködő partnerével és a budaörsi polgárokkal.

forrás: budaors.hu


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg