Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Második világháborúban elhunyt katonákat exhumáltak

Múltunk tanúi > Budakeszi

2020-10-01


Egy héten át tárták föl a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó szakemberei a budakeszi temető egykori katonai parcelláját még márciusban, mert az elmúlt hetvenöt évben a sírjelek eltűntek a katonák sírjairól, és civil elhunytakat temettek a jelöletlen katonasírokra.Budakeszin működött a magyar királyi honvéd József főherceg szanatórium, ahol a második világháború alatt a harctéren szerzett betegségekbe – zömmel TBC miatt – sok katona belehalt. A korabeli veszteségi nyilvántartás szerint 115 főt temettek el a budakeszi temetőben a szanatóriumban kezelt katonák közül. A kitörés után a Budakeszi környékén hősi halált halt katonák földi maradványait szintén ebbe a parcellába temették. Lelkes hazafiak a rendszerváltás idején, 1989-ben egy emlékművet állítottak a már akkor is jeltelen katonasírokra, de ez sem gátolta meg azt, hogy a parcellába további betemetések történjenek. 2019 őszén érkezett bejelentés, hogy egy sír ásásakor katonai jellegű ruházati maradványok kerültek elő Budakeszin.

A helyszínre kiszállva a Hadtörténeti Intézet és Múzeum belföldi hadisírgondozó osztályának szakemberei megállapították, hogy egy magyar katona van sírját találták meg. Azonnal intézkedtek a földi maradványok exhumálására. Egyeztettek az önkormányzattal és a temetőfenntartóval, amelynek eredményeként a feltárásáig betemetési moratóriumot hirdettek meg az érintett területre.

A hadisírgondozó szakemberek a helyszíni szemlék után elkészítették a parcella exhumálási kataszterét, és február 24-én elkezdődött a munka. Már a tervezési fázisban egyértelművé vált, hogy kézi erővel több hétig tartana a feltárás, ezért megfelelő munkagép bérlésére is szükség lesz. A munkálatok során összesen mintegy 180 köbméter föld mozgatását végezte el a munkagép, amelynek költségeit a Budakeszi Kultúra Alapítvány vállalta magára, s a téma iránt elkötelezett helybéli lakos, Bánkuti Ákos tevékenyen részt vett a szervezésben is. Az egykor ide eltemetett 115 magyar katona közül 46 főnek a földi maradványát sikerült exhumálni, már csak ennyi temetkezési helyet lehetett a rátemetések miatt feltárni. További mintegy 60 német katona maradványa is előkerült, akik a budapesti kitörés során estek el, és akiket tömegsírban temettek el. Exhumálásukról a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség szakemberei gondoskodtak, és földi maradványaikat a budaörsi német-magyar katonatemetőbe szállították át.

Az önkormányzattal egyetértésben az előkerült magyar katonák földi maradványai helyben maradnak, és a tervek szerint egy olyan körülhatárolt, méltó parcellában nyugszanak majd, amelynek biztosítják a háborítatlanságát.

Az önkormányzat támogatásával a Budakeszi Szépítő Egyesület pályázatot nyújtott be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz, melyben 1,6 millió forint támogatást kér a november végéig magvalósuló első ütemben a terep rendezéséhez és a tervezéshez. A pályázatot Bánkuti Ákos, a Budakeszi Kultúra Alapítvány I. osztályú hadisírgondozói emlékéremmel kitüntetett kurátora készítette. A második ütemre, a hősi parcella végső kialakítására 2021 tavaszán kerül sor.

honvedelem.hu/Maruzs Roland alezredes/Iránytű/Fotó: HM HIM


Vissza