Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Karnagyát ünnepli a református kórus

Kultúra

2005-05-01


A budakeszi református gyülekezet énekkarának karnagya ebben a hónapban ünnepli nyolcvanadik születésnapját.

A nem csak reformátusokból, hanem katolikus és baptista tagokból is álló kórus Zákányi Zsolt vezetésével nem csak a református gyülekezet életét teszi színesebbé, hanem évről évre igényesebb koncertekkel kapcsolódik be Budakeszi kulturális életébe. Munkájukat missziónak tekintik. Jó példa erre kátpátaljai vendégszereplésük, melyre a néhány évvel ezelőtt Budakeszin szolgált Németh Lívia és férje Bartha Zsolt kárpátaljai református lelkész meghívása adott alkalmat. Ketergényben, ahol a kórus egy tagja harangot ajándékozott az addig némán álló haranglábhoz, az egész falu kisereglett a fogadásukra. Részt vállalnak kárpátaljai gyerekek magyarországi nyaraltatásában is. Szoros kapcsolatot ápolnak a torinói Coro Incontrocanto di Torino-val. Az olasz kórus éppen a napokban vendégük volt, s nagyszerű koncertet adtak a református templomban és a katolikus templomban, ahol Fauré Requiem című művét közösen adták elő április 24-én.

A kórusban több család, szülők, férj-feleség, gyerekek együtt énekelnek. A férfi szólamokra szívesen fogadnának tagokat. „Hiszen Budakeszin javarészt svábok laknak, akiknek jó fülük van és gyorsan tanulnak”. – mondja Zákányi Zsolt. „A mai, egymást verdeső világban az ének a legjobb oldószer.”

Zákányi Zsolt Liszt-díjas zenepedagógus Somogy megyei református lelkész családba született, ahol az éneklés és a zenélés mindennapos volt. Az éneklés szeretet hajttta erre a pályára. 1958-tól 1998-ig vezette a kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola gyermekkórusát és az iskola 1967-ben létrehozott ének-zene tagozatának egyben alapító tanára is volt. 1990-ben 25 éves jubileumát ünnepelte a szintén kaposvári Vikár Béla Ve-gyeskar élén, mely vezetése alatt egy 60 tagú színvonalas amatőr énekkarrá fejlesztett. Mindkét kórussal számos magyar és nemzetközi sikert ért el. A negyven éves tanári pályájáról, a hivatástudatról így vall: „A szépség sohasem pusztít, nem rombol, csak épít. Az ének-zene ezt kínálja a fogékony gyermeknek. Azután ott van rend, amely nélkül a zene elképzelhetetlen. Ennek feltétele a jól végzett munka, csak így lehet a szépségeszményt szolgálni. Még egy fontos feltétel: az egymásra figyelni tudó ember nevelése. Csak ilyen ember tud a maga és embertársa számra hasznos munkát végezni. Az énekkari munka ilyen dolgok szolgálatára tanít.” Budakeszire költözését követően a református gyülekezet tagjaként szervezte meg, és azóta is irányítja a Református Énekkart

Koós Hutás Katalin


Vissza