Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Új faluközpontot terveznek

Közélet > Perbál

2008-04-18


2100 fős település tavalyihoz hasonló nagyságrendű, 350 milliós költségvetése nagyjából el is megy a kötelező feladatok ellátására: az óvodára, az iskolára, a közösségi házra, az önkormányzat működtetésére és szakfeladatainak ellátására. – foglalja össze a 2008-as költségvetés legfontosabb adatait Varga László polgármester.

-   Fejlesztésre egy tízmillió körüli összeg marad, ami az utak, járdák foltozgatására, az intézményekben kisebb javítások elvégzésére, esetleg pályázati önrészre elegendő. De bármennyire szűkös a költségvetés, a település méreteihez képest a zeneiskolát, az egyházakat és a civil szervezeteket kiemelten, tízmillió forint feletti összeggel támogatjuk. Fejlesztési terveink vannak, pályázunk, mikor mire lehet, s mikor min tudunk eséllyel indulni. Most óvoda-iskola felújításra és bővítésre pályázunk, de településközpont kialakításra is most adunk be pályázatot. A pályázatok eredményessége nagyon kétséges, mert itt a Közép-Magyarországi Régióban azt mondják, hogy túl fejlettek vagyunk. Ráadásul még az agglomerációhoz, sőt az ország egyik legfejlettebb kistérségéhez is tartozunk. Az óvodapályázatra tízszeres a túljelentkezés, tehát jó, ha 10% esélyünk van a nyerésre. A problémáinkat viszont meg kell oldanunk, ezért most először folyamodtunk ahhoz a lehetőséghez, hogy kötvényt bocsátunk ki, nem működésre, szigorúan csak fejlesztésre. A kötvénykibocsátás a hitel egy speciális változata. Nem szabad forgalmú kötvényekről van szó, általában a kibocsátó bank, esetünkben a K & H Bank, le is jegyzi az egészet. Az óvodánk jelenleg négy csoporttal működik. A csoportszám a későbbiekben is maradna, de a több mint száz éves épületben a felújítás és a fejlesztés elengedhetetlen annak érdekében, hogy a jelenlegi normáknak mindenben megfeleljen az intézmény. Lesz tornaszoba, kiszolgáló helyiségek, megfelelő mellékhelyiségek, iroda és a meglévő részek is jelentősen megújulnak. Az iskola két szaktanteremmel bővülne, egy természettudományos és egy informatikai szaktanteremmel, két csoportbontásra alkalmas terem is elkészülne és a nagyon fontos közösségi tér, az aula is. Ez jelentős bővítés és felújítás is egyben. A település intézményi központja, a Fő tér, a park, a templom, a plébánia, az önkormányzat épülete, a jegyzői épület, orvosi rendelő, az iskola épületei és az óvoda remélhetőleg ezzel még egységesebb képet mutat majd.
-   Szinte minden település pályázik idén településközpont kialakításra. Az intézményi központi ezek szerint Önöknél már kialakult.
-   A település másik, kereskedelmi központjának kialakítására mi is benyújtottunk egy pályázatot.  Ez Perbál mértani középpontjában, a budajenői út kereszteződésénél jönne létre, ott, ahol a posta, a közösségi ház, a szolgáltató ház, az üzletek, a takarékszövetkezet, a másik orvosi rendelő, a gyógyszertár is működik. Akár nyerünk, akár nem, mindenképpen megvalósítjuk ezt a százmillió fölötti projektet.  A kereszteződést több mint 300 méteres szakaszon a Fő utca teljes, huszonöt méteres szélességében házfaltól házfalig rendezzük. Térburkolattal, járdával, kandeláberrel, járdaszigettel, kis csobogóval, gyalogátkelővel, kis térrel, parkolókkal, padokkal alakítunk ki egy vonzóbb környezetet. A közlekedés itt nagyon veszélyes, sok baleset történik. Eredetileg körforgalmat terveztünk, de nem fér el, így sávelhúzás és járdasziget lassítja majd a forgalmat. A kis teret a posta előtti részen alakítjuk ki.
-    Mennyire igyekeznek vonzónak mutatkozni a lakóingatlanokat vagy vállalkozói területet keresők számára?
-    Perbál nem híve az intenzív lakosságnövekedésnek, de bezárkózni sem szeretne az ide költözni vágyók, vagy a vállalkozói területet keresők előtt. A környéken a legstabilabb nálunk a népesség, a lakosságszám enyhén emelkedik, de nagyon kis mértékben. Kisebb tömbökben, 10-20 lakásnyi területeket vonunk csak egyszerre belterületbe. Gyönyörű a természeti környezetben élünk. Szeretnénk, ha ide nem azért költöznének az emberek, hogy hazajárjanak aludni egy biztonsági őrökkel őrzött lakóparkba, hanem beszélgessenek a szomszédokkal, tartozzanak egy helyi közösséghez, járjanak el a közösségi ház rendezvényeire és élvezzék a táj szépségeit. Az ipart is csak, a kisebbeket szeretnénk itt befogadni, a kilométereken át elnyúló raktárbázisoknak ellenállunk. Több céggel is tárgyalásban állunk. Rövidesen egy elektronikai összeszerelő üzem létesül nálunk. Az állami visszaosztás nem elég a működtetésre, az önkormányzatok egyre jobban rászorulnak a saját bevételeikre.
-    A kistérségben elfoglalt helyükkel mennyire elégedettek? Milyen feladatokat vagy lehetőségeket kap Perbál?
-    A Pilisvörösvári Többcélú Kistérségi Társulásban való részvételt, tetszik – nem tetszik, ránk kényszerítették. Amikor dönteni lehetett a Budaörshöz való átcsatlakozásról, maradtunk, mert kedvezőbb ígéreteket nem kaptunk, s a szerződéses kapcsolataink és elkötelezettségeink már ide kötöttek bennünket. A logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés, a szociális ellátások, a belső ellenőrzés a kistérségen belül működnek, a területfejlesztésben lassan kibontakozik egyfajta együttműködés. Nem kevés gonddal és problémával jár, de érdemes csinálni. A közösségi ház eddig elhanyagolt épületszárnya e társulási összefogásnak köszönhetően újult meg. A településen már évek óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látja el a szociális- és gyermekvédelmi feladatokat. Az önkormányzat és a szociális intézmény munkakapcsolata a kistérségi feladatok ellátásában megerősödött. Most a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, és a támogató szolgálat irodája kapott helyet az új épületben.  Az épület alatt húzódó pincét is rendbe tettük, ahol szintén lehet rendezvényeket tartani. Az utcafronti részre új funkciót keresünk, amely kiegészítheti a művelődési ház működését. A homlokzatot eredeti állapotának megfelelően a településközpont-pályázat keretében felújítjuk, hiszen egy régi sváb család valamikori vendéglőjéről van szó. A másik szárnyon is végeztünk nyílászáró, parketta, világítás és színpadfelújítást. Összesen húszmilliót Összesen húszmilliót forint körüli összeget költöttünk a közösségi ház épületének felújítására az elmúlt évben.
    Bekapcsolódtunk a Buda-vidék Zöldút Szövetség zöldút programjába. Május 10-én, a Madarak és Fák Napján egy budajenői program keretében lesz az első szakasz átadása. Kerékpárutak építését luxusnak tartom akkor, amikor még a közlekedési utak megépítésére sincs pénz. Reális lehetőség viszont a meglévő zöldutak állapotának feljavítása, összekötése egy zaj- és üzemanyagmentes, sport- és rekreációs célú közlekedési lehetőség kialakítására az egymáshoz közel eső települések lakói számára, amire valamilyen településmarketing máris építhető.
    A korábbi érdekszövetség, a ZSÁMÉRT keretében pedig most új összefogási lehetőség adódott az energiabeszerzés, energia-racionalizálás területén. Ennek nagy jelentősége lehet, főként most, amikor a cégeknek, önkormányzatoknak mintegy 40%-al megemelték a villamos energia összköltségét! Sajnos a gázliberalizáció hasonló emelkedést jelenthet.  A tagtelepülések a szolgáltatókkal szembeni egységes fellépéssel kedvezőbb tárgyalási pozíció elérését remélik.
Koós Hutás Katalin

Vissza