Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


30 éve testvérváros Budakeszi és Neckarsulm

Panoráma > Budakeszi

2023-09-07


Neckarsulm_2023_Gyori_Huber_Schrotti.jpgJúnius 15-én Budakeszin, szeptember 3-án pedig Neckarsulmban ünnepelték a testvéri kapcsolatot szentesítő szerződés 30. évfordulóját, mindkét helyszínen Szemereki Zoltán polgármester, Farkas Gyula tanácselnök, dr. Győri Ottilia jelenlegi polgármester és Steffen Hertwig neckarsulmi főpolgármester részvételével.Június 15-én dr. Győri Ottilia beszédében köszönetet mondott Farkas Gyula és Szemereki Zoltán polgármestereknek, Kőrösiné dr. Merkl Hildának, Budakeszi díszpolgrának, Hidas Mátyásnak, a szépítő egyesület elnökének, Schrotti Jánosnak, a német önkormányzat elnökének, Szabó Kinga elnökhelyettesnek, Mészner Antalnak, Kóthyné Herczeg Máriának, Kerekesné Feszler Máriának és Merklné Kálvin Máriának a kapcsolat létrehozásáért és ápolásáért. A magánemberek, családok, egyesületek, óvodák, iskolák, egyházi közösségek és önkormányzatok évtizedek óta kipróbált kapcsolatai biztos alapot jelentenek a folytatásra.

Farkas Gyula, egykori tanácselnökként a nyolcvanas évek legvégére emlékezett vissza, amikor a kapcsolatok szervezése megkezdődött, melyben a fentieken kívül Endele Mátyás, Hans Fritz, Anton Holz, Edit Mathe, de Ponte József, dr. Erhardt Klotz főpolgármester, dr. Németh László plébános, Huber Lőrinc, Fischer Benedek nevét emelte ki, akik a hagyományőrző kör tagjaiként elsőként vettek részt a két település közötti hivatalos találkozón, elsősorban a kitelepített budakeszi családokkal, akik Budakesser Gemeinschaft néven szervezték egységben tagjaikat.

Szemereki Zoltán polgármester, aki 1993. augusztus 20-án Budakeszin, majd 1994. június 4-én Neckarsulmban írta alá a szerződést Volker Blust főpolgármesterrel úgy emlékezett, hogy az új kapcsolat lehetőséget adott a tapasztalatcserére az önkormányzatiság, a szubszidiaritás, a demokratikus irányítás, a helyi környezetvédelem, a helyi rendeleti szabályozás területén. Kapcsolatok alakultak ki a hagyományőrzők, a Johannes Hauser iskola és a budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, az Albert Schweitzer gimnázium és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, a táncsoportok, az énekkarok, a zeneiskolák, a tűzoltóegyesületek és az egyházi közösségek között. Rendszeresen látogatták egymás rendezvényeit. Az Erhardt Klotz főpolgármester kezdeményezésére létrejött Neckarsulm Budakesziért alapítvány több mint egy évtizeden át támogatta a két település közötti kapcsolatokat.

Steffen Hertwig főpolgármester, a neckarsulmi delegáció vezetője beszédében külön méltatta a budakeszi születésű, de művészetében már Németországban kiteljesedett de Pont József munkásságát, melyet a művész születésének 100. évfordulója alkalmából a Pax Christi templomban és a Katolikus Szociálpedagógiai Főiskolán nyílt kiállítások mutatnak be. Elmondta, hogy a testvérvárosi kapcsolatok alapkövét Neckarsulm főpolgármestere, dr. Erhardt Klotz és a Budakesser Gemeinschaft képviseletében Hans Fritz megállapodása rakta le 1989-ben, melyben Neckarsulm védnökséget vállalt a kitelepített budakesziek közössége felett és székhelyet biztosított a szervezetnek, ahol évente megrendezik, idén 35. alkalommal a Kiritognak nevezett hagyományos búcsújukat. Ide várják a budakeszi delegációt a testvérvárosi jubileumnak a kitelepített budakesziekkel közös megünneplésére. (A kitelepített budakesziek 1946 óta megtartják a Kiritogot, kezdetben Bruchsalban, s az utóbbi 35 évben Neckarsulmban - a szerk.)

Neckarsulm_2023_Szemereki_Hertwig2.jpgSzeptember 3-án a budakeszi delegáció el is látogatott Neckarsulmba, a Huber Ferenc vezette Budakesser Gemeinschaft rendezvényére, a 35. Kiritogra, ahol dr. Győri Ottilia polgármester, Ohr Alajos, Somlóvári Józsefné, Sigmond Bertalan önkormányzati képviselők mellett részt vett Szemereki Zoltán korábbi polgármester, Kőrösiné dr. Merkl Hilda, Schrotti János és Szabó Kinga is.

Kép: Szemereki Zoltán, Szabó Kinga és Steffen Hertwig

Neckarsulm_2023_csop.jpg

'Sigmond Bertalan, Somlóvári Józsefné, Steffen Hertwig, dr. Győri Ottilia, Huber Ferenc, Ohr Alajos

Neckarsulm_2023_WerleAgi.jpgAlbrecht György és felesége, Klári a találkozóra így emlékezett vissza:
"Sajnos egyre kevesebb ismerős arcot fedeztünk fel. Hol vannak már azok az ikonikus budakesziek, akik a partnerkapcsolatot indították és ápolták? Fritz Hans, Kreis (Szudits) Irma, Hoffer József, Ederle József, Preissler József, Preissler András, Deberle Antal, Messner György, Holl Jakab, Müller János, Pentei (Pfendtner) Edit  és természetesen házastársaik. A listát még hosszan folytathatnánk, ám örömünkre szolgált, hogy Pable József és Schmidt (Esterle) Elmira és a jövőre 90 éves Werle Ágnes még velünk voltak.

Kép: Werle Ágnes és Albrecht Klára

Neckarsulm_2023_dePonte_zaszlo.jpgJó volt látni azt a zászlót, amit de Ponte József tervezett és ékes, kaligrafikus írásával tüntette fel a Wudigeß/Budakeszi nevet.
 
Dícséretes, hogy a második, harmadik generáció is érdeklődik a kapcsolat folytatása iránt. Ez a jövő. Nem lehet mindig a kitelepítéssel foglalkozni, a legfiatalabbaknak ez már történelem. Új tartalommal kell megtölteni a kapcsolatot. Látszik a szándék, reméljük meg is valósul majd, főleg azért, mert Németországban feltűnően barátságtalan a kormány propagandája Magyarországgal szemben és ha valaki nem tud magyarul (az utód generációk is sajnos már elveszítették ezt a képességet), nem tud hitelesen tájékozódni más információs csatornák hiányában. Viszont ha rendszeresek lesznek a találkozások, akkor nem lehet őket majd az orruknál fogva vezetni."

Koós Hutás Katalin

Fotók: Albrecht Klára és Albrecht György


Vissza