Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Mi van most Pátyon?

Olvasói levelek > Páty

2009-09-29


Pátyon nőttem fel, iskolatársaim voltak a jelenlegi, s az előző polgármester is. Budapesten lakom, dolgozom, de rokonaim, jó ismerőseim élnek a községben, halottaim a temetőben. Örömmel tapasztaltam az elmúlt évek során a látványos fejlődést, amit a helyi újságokból, a polgármesteri tájékoztatókból közös erőfeszítésnek gondoltam. Nyugdíjas koromra terveztem visszaköltözésemet. Akkor mi van most hónapok óta?

1. Döme Erzsébet tollából szeretné a község lakossága tudni, mi is történt vele, miért mondott le a helyi újság szerkesztéséről, hiszen minden pátyi jól ismeri őt, családját? (a Döme Erzsébettel készült beszélgetés július-augusztusi lapunk 11. oldalán olvasható. Az abban elhangzottakhoz képest időközben annyi változás történt, hogy a beszélgetés készítésekor a helyi testület végül mégis a közel húsz éve a pátyi újságot előállító nyomda mellett maradt, de ez csak egy hónapig volt igaz, mert az új szerkesztővel új nyomdát is választottak.  – a szerk.)
2. Klotz Mária, az új szerkesztő, kiváló tapasztalatokkal rendelkezik a szerkesztőbizottság véleménye szerint (de kik ők?). Be kéne mutatkoznia az újságírónőnek, szakmai múltját ismertetnie, milyen a kötődése a faluhoz, ha már a fizetését onnan kapja.
3. Több lapban, így a Buda környéki Iránytűben is megjelent, hogy a polgármester sorozatos törvénysértést követett el, s ezért feljelentették. Kik?
4. A pátyi honlapról az olvasható ki – nem könnyen -, hogy a polgármester jelentette fel önmagát? S bűncselekmény gyanújának hiánya miatt a Buda környéki Ügyészség határozatában a feljelentést elutasította. Akkor milyen törvénysértés történt, s ki követte el?
5. A volt polgármester, Wiedermann Gábor és a körzeti orvos, dr. Gurin Ferenc lemondott a képviselő-testületi tagságáról, s kérték, hogy lemondó levelüket a helyi újság hozza le! Ebben a többi testületi tagok hibáztatják és nem a mostani polgármestert. Õk ugyanis tősgyökeres pátyiak! Hányan mondtak még le, amiről a lakosok nem tudnak?
6. A jelenlegi polgármester, dr. Bognár András valóban a pincéjében nem fizette ki a vízbekötés díját? A helyiek, ismerve őt, becsületes, egyszerű családját, ezt végképp nehezen hiszik el.
7. Szabó István képviselő (még?) elkeseredett levele is csak a Buda környéki Iránytűben olvasható. A helyi lapban miért nem? Õ is a többi képviselőtagot hibáztatja, ezért?
8. Eddig dr. Petrik Péter és dr. Herzog Margit ügyvédek írták a jelentéseiket, mennyibe került ez, ki fizeti? Miért nem ők folytatják az ügyet, miért kellett új ügyvédet negyedmillió forintért megbízni, s milyen pénzből?
9. Az önkormányzat törvényességéért a fizetett jegyző és még egy fizetett ügyvéd a felelős. Miért nem ők teszik a dolgukat ezekben az ügyekben?
10. Csak a volt polgármester lemondó leveléből olvasható ki, hogy a képviselő-testületi tagok többsége szembefordult a polgármesterrel, de kik ők, milyen a községhez való kötődésük, mit tettek eddig?

K.L-né, Budapest

Lapzártánk után érkezett az újabb hír, hogy a felperes Páty Önkormányzata és dr. Bognár András polgármester alperes ügyét a Pest Megyei Bíróság úgy zárta le július 27-én, hogy a polgármestert tisztségéből felfüggesztette. Az ítélet nem jogerős. A polgármester, kérdésünkre, csak annyit közölt, hogy a végzést és a keresetet egyszerre kapta meg, így esélye sem volt a bírósági tárgyaláson részt vennie és védekezését előadnia. A határozat ellen a Fővárosi Ítélőtáblához fellebbez.


Vissza