Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Telephely-fejlesztési pályázatok kisvállalkozásoknak

Gazdasági rovat > Pest megye

2010-05-06


Május 7-től országszerte megnyílnak a telephely-fejlesztési pályázatok, a Közép-magyarországi régióban KMOP-2010-1.5.3./C számmal, amelynek keretében 10-100 millió forint pályázható, június 30-ig.

Pályázat címe: Telephely-fejlesztés - KMOP-2010-1.5.3./C
Közreműködő szervezet: Pro Regio
Határidő: 2010. május 7. - 2010. június 30. 

A pályázat célja:

· a mikro, kis- és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ez által közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása,

· a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez.

Pályázók köre: olyan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt (gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéb vállalatok)

A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki.

Önállóan támogatható tevékenységek köre:
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.

Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének.
2. Eszközbeszerzés.
3. Kármentesítés.

A fejlesztést az adott régióban lehet végrehajtani.

A telephelyek fejlesztésére az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek (terület-felhasználási egység) minősített projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázatok benyújtásával van lehetőség. Ettől eltérő övezeti besorolás esetén kizárólag barnamezős  projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázat benyújtása lehetséges.

A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg (MdFt):

Dél-Alföldi Operatív Program   2,000
Dél-Dunántúli Operatív Program   2,000
Észak-Alföldi Operatív Program   3,400
Észak-Magyarországi Operatív Program  3,016
Közép-Dunántúli Operatív Program  2,010
Közép-Magyarországi Operatív Program  2,000
Nyugat-Dunántúli Operatív Program  2,500
Összesen    17,74

A támogatás formája: vissza nem térítendő, mértéke:

Budapest      25%
Pest megye      35%
Pest megye - hátrányos helyzetű kistérség  40%
Közép-Dunántúl     50%
Nyugat-Dunántúl (középvállalkozás)  40%
Nyugat-Dunántúl (mikro és kisvállalkozás) 50%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld,  Észak-Magyarország   50%

Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió, maximum 100 millió Ft
Jelen pályázati kiírás keretében a támogatás maximum 25%-ának megfelelő mértékű előleg vehető igénybe.

További részletek


Vissza