Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Újabb négy év, újból nagy támogatással

Közélet > Budajenő

2011-03-09


Budai Istvánnal, Budajenő polgármesterével a következő önkormányzati ciklus terveiről beszélgettünk.

-   Kiugróan magas szavazati aránnyal, 73,91%-kal nyerte meg az önkormányzati választást. Úgy tűnik, a budajenői választók elégedettek voltak az eddigi munkájával.
-   Most egy fele arányban új csapattal indultam. Nyolcan voltunk, négy régi és négy új jelölt. A hét első hely a miénk lett. Mivel kilencről hatra csökkent Budajenőn a képviselő-testület létszáma, így az a csapat alkotja Budajenőn a képviselő-testületet, akikkel együtt indultam az önkormányzati választásokon. Ez persze nem jelenti azt, hogy kevesebbet vitatkoznánk, csak a vitákban most az építő jelleg és nem a szándékos ellenkezés a meghatározó. Az ügyek megbeszélésére nem a testületi ülésen találkozunk először. Az egyeztetések jóval korábban megkezdődnek a bizottságokban, így a testületi ülések nem végeláthatatlan vitákkal telnek, hanem a döntéshozatallal.

  Nagy eredményeket mutattak fel az előző ciklusban: megújult a településközpont, a polgármesteri hivatal, megépült az iskola tornaterme, a ravatalozó, utcákat aszfaltoztak, játszóteret építettek… Sikeres uniós pályázatokkal összességében félmilliárd forintnyi beruházást valósítottak meg, hitelfelvétel nélkül, egy 1900 fős településen. Mire készülnek az idén?
-   Régóta próbáljuk megteremteni a feltételeket egy oktatási központ kialakítására, a bencés apátság épületegyüttesét bázisnak tekintve. Hasonló stílusban egy óvodát szeretnénk építeni pályázati támogatással a postánál lévő buszmegálló alatti területre. Erre tervet készítünk, hogy pályázni tudjunk. Fontos célkitűzésünk a Fő utca rendezése is. Ezzel eddig azért késlekedtünk, mert kérdéses volt, hogy a csatornát fel kell-e szednünk kapacitásproblémák miatt. Erre azonban nem lesz szükség, így a Magtár utcai elágazásig a Fő utca is új aszfaltburkolatot kap még ebben az évben. A Patak utca terveit is elkészítjük a sportpályáig, a tornacsarnok melletti feljárót pedig szeretnénk stílszerűen kiépíteni. 470 millió körüli az idei költségvetésünk, amelyet ezúttal semmilyen nyertes pályázat nem duzzaszt fel, csupán a költségvetési normatívákat, a helyi bevételeket tartalmazza.

-   A faluközpont kiépítésének köszönhetően a Budajenőt átszelő főút mentén babakocsival is jól használható járda húzódik. Néhány pince utcai homlokzata azonban mintha megroggyant volna. Garanciális javítások is sorra kerülnek az idén?
-   Annak idején a pincék homlokzatára nem tettek vakolatot, sőt egy kicsit befelé döntötték. Az utóbbi években divatba jött a vakolás, s a pincék tetején a vízelvezetés karbantartásában is voltak hibák. A tavalyi átlagon felüli esőzések miatt annyira fellazult a talaj, hogy ez egy-két pincehomlokzat egyensúlyát megbontotta. Több pincére a rehabilitációs terveket a tulajdonosok már elkészíttették. Tavasszal várhatóan elkezdődnek a munkák.

-   A pincék előtti térkövezés lejtése megfelelő?
-   Garanciális javításokra visszatartottunk négy és félmillió forintot a kivitelező járandóságából. Ennek terhére kijavíttatjuk a járdában a csatorna, a vízvezeték és az elektromos vezeték földbe rejtése miatt kialakult süllyedéseket. A garanciális bejáráson feltárt egyéb hibák kijavítását is elkezdjük tavasszal.

  Lehet-e már hátradőlni és a rutinszerűbb, apróbb önkormányzati beruházásokkal és a karbantartással foglalkozni?
-   A legsürgetőbb az óvoda. Elég rossz állapotban vannak már a 10-15 évvel korábban aszfaltozott útjaink is. Évente legalább 8-10 útbeszakadás kell kijavítanunk. Fontos lenne egy szolgáltató ház kialakítása, amit az új óvodaépület megvalósulása esetén egyik alternatív elképzelésként, a régi óvodaépületben építenénk ki. A másik lehetséges megoldás az ÁFÉSZ-telken egy közepes üzletház. Megoldatlan még a Magtár sorsa is. Jelenleg egy Budajenőre költöző vállalkozó gondolkodik kamaraszínház és tetőtéri szálláslehetőségek kialakításán. A labdarúgópályát a falu közepéről a Fő utca végére költöztetnénk, s kiegészítenénk a küzdősportokat kiszolgáló helyiségekkel. A helyét közösségi fejlesztésekre használnánk fel. A sportfejlesztésre is pályázni szeretnénk. Telkivel közösen elkészültek a felszíni vízelvezetés tervei, ami szintén megvalósításra vár, ha erre is találnánk pályázatot. Szintén Telkivel közös cél, hogy a két település között utat nyissunk a Páty –Zsámbéki úton keresztül, Páttyal is közreműködve, az M1 autópályára.Tehát hátradőlni még nem igen lehet.

  A Budajenő határain túlnyúló fejlesztési elképzeléseikhez kapnak-e segítséget a Budaörsi Kistérségi Társulástól, amelynek Budakeszivel, Telkivel és Páttyal együtt 2006 óta tagjai?
-   A kistérségi elnökválasztásnál azért is támogattam, hogy Budaörs helyett Budakeszi városát hozzuk pozicióba, hogy a Zsámbéki-medencei települések jelenléte a kistérségben kissé hangsúlyosabb legyen, Budaörs jelentős gazdasági túlsúlyát egy kicsit enyhítsük. A földrajzi adottságok egyértelművé teszik az összefogás szükségességét a medence települései között. Egy közös területfejlesztési terv kidolgozása például nehezen kivitelezhető a még más kistérséghez tartozó Zsámbék, Tök és Perbál nélkül, akiknek a csatlakozása ésszerű lenne. A Talentis-program vonzáskörzeteként is egységesen kellene fellépnünk. A kistérségtől olyan ügyekben számíthatunk egyértelmű támogatásra, amelyeknél legalább 50%-os a lefedettség és tagok 60%-a támogatja, vagy 60%-os a lefedettség és legalább a tagok 50%-a támogatja. Ezek alapvetően oktatási, szociális és területfejlesztési kérdések. A kistérségi szervezetben bekövetkezett személyi átalakulások lezárultával kiemelt feladat, hogy mielőbb eredményeket érjünk el a gazdasági minisztérium által is támogatott tervben, miszerint Biatorbágyon alakuljon ki egy komolyabb közlekedési csomópont, ahol az autót otthagyva tömegközlekedéssel: autóbusszal vagy vonattal lehetne bejutni a fővárosba. A biatorbágyi csomópont a legkézzelfoghatóbb és leggyorsabb megoldás Budakeszi és a térség tehermentesítésére az agglomerációból fővárosba érkező ingázók kezelésében.

-   A múlt év végén pályázat útján keresték Fónagy László jegyző utódját. Hogyan zárult a pályázat?
-   Fónagy László 2007. július elseje óta jegyző Budajenőn, de január elsejével nyugdíjba vonult. Az álláshelyét megpályáztattuk és már novemberben megszületett a döntés: a tizenhét jelentkező közül dr. Kovács Dénes, óbudai születésű fiatal jogászt, környezetvédő tanárt választottuk meg jegyzőnek, aki a Tápióságból érkezett Budajenőre. Előző munkahelyén aljegyzőként két évig a jegyzői feladatokat is ellátta. Családjával Budajenőre költözött az önkormányzat által biztosított bérelt lakásba. Hat hónap próbaidővel alkalmazzuk. Segítjük, hogy minél előbb be tudjon illeszkedni és teljes értékű munkát tudjon végezni.  Az előző jegyző tanácsadóként ebben az évben még segíti a polgármesteri hivatal munkáját.

Koós Hutás Katalin

Kapcsolódó cikk: Falunak maradni - 2010-04-20


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg