Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Ütőtanári és népi énektanári állás Biatorbágyon

Gazdasági rovat

2011-05-05


A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet ütőtanári és népi énektanári munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő 2011. május 31.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: az ütőtanári állás esetében határozatlan idejű, a nép énektanári állásnál határozott idejű, 2011. szeptember 1. - 2012. június 30-ig tart. 

Foglalkoztatás jellege: az ütőtanári állás esetében teljes munkaidő, a népi énektanári állásnál heti 10 órás részmunkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ütőtanítás, illetvenépi ének tanítása egyéni oktatásban, csoportosan.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- tanítási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diplomamásolat;
- erkölcsi bizonyítvány;
- önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korbuly Klára nyújt, a 06-30/337-4792 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011/6 , valamint a munkakör megnevezését: ütőtanár, illetve népi énektanár.
- Elektronikus úton Korbuly Klára részére a igazgato.pmami@biatorbagy.hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. június 15.


Vissza