Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Milliárdos pályázat városközpontra

Közélet > Biatorbágy

2013-03-14


Az őskorban is lakott két településen a török hódoltság után Bia magyar, Torbágy sváb faluként élt tovább. A vasút megépítésével a sínek felé terjeszkedő két falu végül összenőtt és 1966-ban egyesült. Biatorbágy 2007 óta város, ahol görög, német, lengyel és ruszin kisebbségi önkormányzat is működik. A 2010-ben Fidesz-jelöltjeként megválasztott polgármesterrel, az önkormányzat munkájában 2003 óta részt vevő Tarjáni István, 54 éves, biatorbágyi születésű, családjával Biatorbágyon élő villamosmérnökkel Koós Hutás Katalin beszélgetett.

MILLIÁRDOS VÁROSKÖZPONT-REKONSTRUKCIÓ

Költségvetésünk főösszege idén megközelíti a négymilliárdot, mert a 2011-ben elnyert, több mint nyolcszáz forintos uniós támogatás is szerepel benne. A vállalkozó és civil szervezeti támogatással együtt a torbágyi településközpont megújítására költhető milliárdos összegért kétlépcsős uniós pályázat keretében már 2009 óta dolgozik a város. A viaduktnál tervezett körforgalom száz százalékos támogatással épül meg, százhúsz millió forintból. A pályázat nem támogatta a hozzá tartozó kiegészítő elemeket – híd- és támfalépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás -, azt az önkormányzat saját forrásaiból építi meg. Idén megújul az a tájháznak szánt, téglaoszlopos tornácos sváb ház is, melyet húszmillió forintért e célra vásároltunk, éppen a 2004-ben renovált torbágyi közösségi ház mellett. Megszépül a torbágyi katolikus templom és környezete, valamint a torbágyi patakpart is. Õszre új ügyfélszolgálati szárnnyal bővül a polgármesteri hivatal. Szeretnénk, ha a közigazgatás átszervezésével itt egy kormányablak működhetne. Egy vállalkozás sportcentrumot épít a viadukt mellett. A jelenlegi városközpont képét pedig nagymértékben javítja majd, hogy a Budavidék három kereskedelmi egysége is új külsőt kap, szintén e pályázat keretében.

JÁRÁSI KIRENDELTSÉG BIATORBÁGYON

A Budakeszi Járási Hivatal biatorbágyi kirendeltsége átvette a polgármesteri hivatal földszintjének egyik szárnyát. A hivatal létszáma tíz fővel csökkent: ők részben a Pest Megyei Kormányhivatal építésügyi szakigazgatási szervéhez kerültek, részben a biatorbágyi járási kirendeltség munkatársaiként továbbra is Biatorbágyon dolgoznak, de a bérüket már nem az önkormányzat fizeti. Az átadott helyiségek rezsijét is az állam állja.
 A biatorbágyiak szinte minden ügyet helyben intézhetnek, de a budakeszi és a budaörsi kormányablakokhoz is fordulhatnak. Január elejétől megszűnt Biatorbágy polgármesteri hivatalában az építéshatósági ügyintézés, csupán az ügyek indítására, a kérelmek átvételére és tájékoztatásra van lehetőség. Az érdemi ügyintézés Budakeszin történik.

AZ ÁLLAM ÁTVÁLLALJA AZ ADÓSSÁGOT

A közel 13 ezres város 741 milliós adóssága 40%-ának, azaz 300 millió forintnak az átvállalására számíthatott volna, de egy jövőre kedvezőtlen feltételekkel visszafizetendő hitel miatt e korlát kibővítését kértük. A hitelfelvételre javarészt 2006 és 2007 között került sor, amikor egy másfél milliárdos fejlesztést hajtott végre az akkori vezetés: akkor épült a faluház mellé a színházterem, bővült a polgármesteri hivatal, megépült a biai településközpont, egy híd a Füzes-patakon és elindult az óvodaépítés is.
 Az átvállalás 50%-os mértékéről, azaz 370 millió forintról végül február 27-én született megállapodás. A 2011-ben adósságrendezésre nyújtott 82 millió forintos támogatásával a magyar állam összesen 452 millió forinttal járult hozzá a város pénzügyi stabilitásához.

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Az iparűzési adóbevétel évek óta 1,2 milliárd forint közelében alakul. Az építmény- és gépjárműadóval kiegészülve 1,8 milliárdos helyben maradó adóbevételre számíthattunk volna ebben az évben is, de a gépjárműadó 60%-a már nem a városé. Az iparűzési adó ugyan megmaradt, de a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-áig, esetünkben 300 millió forintig nem kapunk állami normatívát, ami amúgy csak 210 millió lenne.
 Hogy most hogy állunk az elmúlt évekhez képest, még nem tudjuk, mert a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó működtetési költségek mértéke még nem mérhető fel pontosan. Majd a következő év elejére láthatunk tisztán ebben a kérdésben.

INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

A Biatorbágyi Általános Iskola, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola, melyekben több mint nyolcszáz diák tanul, tavaly állami fenntartásba került. Emellett a 72 fős bölcsőde, a több mint hatszáz fős óvoda, a családsegítő, a Faluház és a Karikó János Könyvtár fenntartása a feladatunk.
 Az oktatási-nevelési intézményeink fejlesztése elmaradt a lakóterületek fejlesztésétől. A beköltözött családok gyermekei most iskoláskorúak, így évente négy új osztályt kell indítanunk: végez négy osztály, indul nyolc. Csupán négy év alatt egy tizenhat tantermes iskolára mutatkozik igény, amit a Fáy-Szily-kastély 2,4 hektáros parkjában tudnánk elhelyezni anélkül, hogy telket kellene vásárolnunk. Az engedélyezési eljárásig már eljutottunk. Jelenleg a sokáig használaton kívüli kastélyban alakítunk ki tantermeket: tavaly hármat adtunk át, idén négy felújítását tervezzük. Ezzel azonban csak a pillanatnyi gondjaink oldódnak meg.

KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

A Budapest-Tata vasútvonal megújult, 160 km/h sebességű szerelvények közlekedtetésére is alkalmas. A felújítás második szakaszában az állomásépületek és a hozzájuk tartozó parkolók, az ún. intermodális központok létrehozása kerül sorra annak érdekében, hogy a környékről busszal vagy autóval érkezők Biatorbágyról vasúton közelíthessék meg a fővárost. A közeljövőben a parkoló és a buszforduló kiépítésére számíthatunk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában. A jelenlegi tervek szerint az állomás környezetében, részben a Gyöngyvirág utcai oldalon összesen 270 parkolót alakítanak ki, fedett kerékpártárolóval együtt. A parkolókból mindkét oldalon szintbeni kapcsolat lesz a szélső vágányok felé, közös peronon biztosítva az átszállást a vasút és busz között. A fejlesztés eredményként közel negyedóránként indulnak és érkeznek a vonatok, amitől a városunkon átmenő járműforgalom csökkenését reméljük.

***

TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
1989 Herbrechtingen (Németország)
2001 Gyergyóremete (Erdély)
2004 Kiti (Ciprus)
2012 Alistál (Csallóköz, Felvidék)
Rövidesen a kárpátaljai Nagydobrony


Vissza