Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Budajenő és Telki közös kincse: a székely betlehemes

Kultúra > Telki

2006-11-20


Karácsony ünnepének immár elmaradhatatlan része, hogy a közös örökségben osztozó két „szomszéd vár” apraja és nagyja zimankós téli estén falujában összegyűljön, hogy vállalkozó kedvű jeneiek és telkiek előadásában évről-évre újra végignézze a nevezetes székely betlehemest. 2006. karácsonyának Szentestéjén Telkiben délután 3 órakor a Pajtában kerül sor az idei bemutatóra.

A betlehemesnek hosszú története van. A második világháborút követően, a Budajenőn és Telkiben lakó németek kitelepítésével egyidőben Gyergyóditróból betelepült székely családok hozták magukkal a betlehemes játékot, amely az ötvenes években még élő, de vallásos tartalma miatt tiltott tradíció volt a székelyek körében. 1954-ben, amikor a kommunista pártállami diktatúra Nagy Imre első miniszterelnöksége alatt átmeneti időre engedett a szorításból, egy fiatal néprajzkutató, Földes László, aki maga is a budajenei székelyek közül származott, Küsmödi Bálintnak, a helyi székely közösség egyik köztiszteletben álló vezetőjének segítségével megszervezte a betlehemes játék előadását. Földes nemcsak szószerint publikálta a szöveget, hanem filmen is megörökítette. Az idősebbek emlékezete szerint ez volt az egyetlen alkalom, amikor Budajenőn eljátszották a betlehemest.
Hosszú évtizedek múlva, a kilencvenes évek végén két, Telkibe kiköltözött lelkes pedagógus bukkant rá Földes 1954-es publikációjára, és megtalálták Küsmödi Bálint Budajenőn élő leányát is. Joli néni segítségével rekonstruálták és újra felélesztették az eredeti székely betlehemes hagyományt, híven követve az ötven évvel ezelőtti előadás részleteit. Joli néni mellett sokan vállaltak szerepet az előadásban azok közül, akiknek családjából annak idején is részt vettek a játékban. Ezért meghívták a Telkiben élő székely leszármazottakat is. Mellettük azonban újak is bekapcsolódtak. A székely családok leszármazottai így együtt játszanak a közösségi értékeket kereső, a helyi hagyományok iránt fogékony városi betelepülőkkel. A betlehemes hamarosan olyan nagy népszerűségre tett szert, hogy nemcsak a környező falvakba hívták el az évente összeálló alkalmi „társulatot”, hanem a tévé is bemutatta az előadást, s most már elmaradhatatlan része az országos betlehemes találkozók programjának is.
A betlehemes játék felújítása Budajenőn és Telkiben egyaránt a közös örökség emblémájává vált. A két falu régi és új lakóinak összefogásával, a betlehemes felújításával sikerült olyan hagyományt teremteni, amelyet egyaránt sajátjuknak érezhetnek a helybeli székelyek és a beköltöző városiak.

 


Vissza