Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Honfoglalás kori tarsolylemezek Pátyról

Múltunk tanúi > Páty

2022-07-08


tarsoly-02.jpgA Nemzeti Múzeumban a Múzeumban Éjszakáján „Tarsolylemezek – A honfoglaló elit kincsei” című kiállításon mutatták be a közelmúltban Pátyon előkerült új tarsolylemezt, illetve egy veretekkel díszített tarsolyt. Dr. Virágos Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti főigazgató-helyettese szerint világszenzáció a maga nemében a korabeli dísztárgyak felbukkanása.A leleteket a pátyi ipari park helyén végzett régészeti feltárás során találták. A Ferenczy Múzeum Centrum és a Sailsbury Régészeti Kft. együttműködésében végzett ásatások során egy 77 sírt számláló honfoglalás kori temetőre bukkantak. Itt találták több más ékszer és egyéb korabeli tárgy mellett a két tarsolylemezt. A leletek a szentendrei Ferenczy Múzeum Centrum tulajdonába kerültek. Június 25. és október 30. között megtekinthetők a Magyar Nemzeti Múzeum kupolatermében. A tarsolylemezek jellegzetes, 10. századi magyar rangjelző tárgyak, amelyek a korabeli magyar ötvösművészet kiemelkedő darabjai. Számuk igen csekély, napjainkban 40-nél is kevesebbet ismerünk – ezért igazán különleges ez a tárlat és a két új lelet.

A szigorú szabályok szerint tagolódott honfoglaló magyar társadalomban mindenki csak az őt megillető eszközökkel fejezhette ki méltóságát, mutathatta ki a törzsi-nemzetségi hierarchiában elfoglalt helyét. A fejedelmek, főemberek katonai kíséretében megjelenő 10. századi magyar férfiak a rangjukat elsősorban a nemesfém veretekkel díszített fegyverövvel és az arra felfüggesztett díszes fegyverekkel és használati eszközökkel tudták jelezni.

A magyar férfiak a kisebb méretű mindennapos használati eszközeiket (legfőképp a kor tűzgyújtókészletét, azaz tűzcsiholó acélt és kovaköveket) az övük jobb oldalára csatolt, jellemzően bőr tarsolyban tartották. Ennek fedőlapját a 900-as évek környékén egyes esetekben bronz- vagy aranyozott ezüstveretekkel, illetve összefüggő lemezzel (tarsolylemezzel) díszítették. A tarsolydíszek (lemezek és veretek) tehát jellegzetes, jellemzően 10. századi magyar rangjelző tárgyak, egyes vélemények szerint a fejedelmi család szolgálatában álló előkelők kitüntető hatalmi jelvényei voltak. Ők lehettek a magyar nagyfejedelmek katonai kíséretének, s így a kalandozó hadjáratoknak a vezetői vagy magas rangú résztvevői. A múzeumokba eddig valaha bekerült ilyen leletek száma igen csekély, a most előkerült darabbal együtt is mindössze csak 27 tarsolylemezt és 13 veretes tarsolyt ismerünk. Többségük a Felső-Tisza-vidékről, néhány pedig a Dunántúl peremvidékéről és a Felvidékről került elő, de országrésznyi területeken (Erdély, Dél-Magyarország) még soha nem bukkantak fel.

A tarsolylemezek egyes vélemények szerint a fejedelmi család szolgálatában álló előkelők kitüntető hatalmi jelvényei voltak. A növényi mintával díszített példányok a 10. századi magyar ötvösművészet kiemelkedő darabjai, de ismerünk teljesen díszítetlen felületűeket is, utóbbiak közé tartozik a pátyi lelet. Feltehetőleg nem a tarsolylemez díszítettségének a művészi színvonala volt önmagában rangjelző szerepű, hanem az a tény, hogy valakinek egyáltalán joga volt e tárgyat viselnie.

A tarsolylemezek hajdani tulajdonosai egyéb méltóságjelvényeik (aranyozott ezüst veretes övek, szablyák, íjtartó tegezek és lószerszámdíszek) alapján is magas rangú férfiak voltak. Azon előkelők sorába tartozhattak, akik a 10. század első felében uralkodott magyar nagyfejedelmek katonai kíséretének s a kalandozó hadjáratoknak a vezetői vagy magas rangú résztvevői lehettek. Hasonlóan magas rangot jelezhettek a veretekkel díszített bőrtarsolyok is.

tarsoly-02.jpg

A tarsolylemezek, veretes tarsolyok használata a 10. század utolsó harmadáig mutatható ki. A nyugati államok, ill. Bizánc elleni hadjáratok lezárultával (955, ill. 970) feltehetőleg gyengült a törzsi-nemzetségi arisztokrácia hatalma is. A történeti források és a régészeti leletek arra utalnak, hogy a magyar nagyfejedelmek a 10. sz. utolsó harmadában kemény kézzel erősítették központi hatalmukat, ami egyrészt a népesség nagyarányú belső áttelepítésével járt, másrészt pedig új típusú katonai kíséretet szerveztek maguk köré. Ennek tagjait igyekeztek nyugati típusú fegyverekkel felszerelni, a korábbi méltóságjelvények pedig elveszítették szerepüket, az új kíséret már nem használta azokat. A hajdani színpompás keleti viselet és művészet lassan elenyészett, emlékét csak a megelőző évtizedekben földbe került pompás ötvöstárgyak őrzik. Ezek sorába tartoznak annak legnagyszerűbb darabjai, a tarsolylemezek és a veretekkel díszített tarsolyok is.

2022 elején, az M1-es autópálya szomszédságában, a jelenlegi ipari park helyén végzett régészeti munkák során kerültek napvilágra, amikor a régészcsapat feltárt egy bolygatásmentes, tehát sem sírrablók, sem útépítő munkások által nem háborgatott honfoglalás kori temetőt. Ennek egyik sírjában lemezes – fél milliméter vastagságú, mintákat nem tartalmazó ezüstlemezzel ékesített – tarsolyt találtak. Egy másik sír ugyanakkor veretekkel díszített darabot rejtett. Ennek érdekessége, hogy készítői annak idején – a korban bevett gyakorlattól eltérően – nem drágaköveket vagy üvegdarabokat használtak az összhatás eléréséhez, hanem a rózsabogár fedőszárnyainak zölden fénylő darabjait! Ráadásul a tarsolyok épen maradtak, így tartalmuk azonosíthatóvá vált. Kovakő és csiholóvas volt bennük, vagyis a X. századi magyarok a kor tűzgyújtó készletét hordták magukkal tarsolyaikban.

0625_tarsolylemezek.jpg

A látogató elmerülhet a harminchat kiállított hatalmi jelvény tanulmányozásában – a tárlaton ugyanis valamennyi tarsolylemez megtekinthető, amelyet eddig feltártak és restauráltak.

Jegyvásárlás

forrás: Páty önkormányzata, MNM


Vissza