Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pedagógusdíjban részesültek

Közélet > Budaörs

2021-07-13


bors_pedagogusdij.jpgA közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Szakály Mátyás Pedagógus Díjban részesítette László Gábornét, a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjét és Árendás Pétert, az Illyés Gyula Gimnázium igazgatóját Wittinghof Tamás, Budaörs polgármestere július 1-jén.Budaörs önkormányzata a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban. Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Minden díjazott egy Budaörs címerrel díszített karórát is kap.

László Gáborné, a Budaörsi Zippel-Zappel óvoda vezetője 1979-től dolgozik Budaörsön. Pályáját óvodapedagógusként kezdte, majd tagóvoda vezető, végül óvodavezető lett. Az óvodapedagógus diploma mellett megszerezte a német tanári diplomát. Ezeken kívül tantervfejlesztési-tantervi szakértő, közoktatási szakértő és közoktatási vezető szakot is végzett. 1993 óta a jelenlegi Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda vezetője. Az óvoda az ő vezetése alatt vált a budaörsi német nyelvű oktatás alapkövévé. Az óvoda német kétnyelvű nevelése országosan is elismert, szakmai gyakorlati helyként is funkcionál. A Budaörsi Óvodavezetők Szövetségének Vezetője. A kezdetektől részt vesz a Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Az óvodai kollektívával rendszeresen résztvevői a Bretzfeldi karácsonyi vásárnak, ahol a méltán híres lángosaikkal mindig osztatlan sikert aratnak. Alapító tagja a Budaörsi Wunderkäfer német nemzetiségi tánccsoportnak. Kiemelkedő közéleti szerepvállalása elismeréseként 2018-ban a Budaörsi Nő megtisztelő címet kapta.
Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Budaörs Város Önkormányzata Szakály Mátyás Pedagógus emlékérmmel tüntette ki.

Árendás Péter, az Illyés Gyula Gimnázium igazgatója 1980-tól dolgozik Budaörsön, a mai Budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban, melynek önállóvá válásában kiemelt szerepe volt. Kezdetben matematika-fizika szakos tanárként, később igazgató-helyettesként, 2004 óta iskolaigazgatóként dolgozik. Az iskola vezetése alatt kiterjedt, gazdag nemzetközi kapcsolatrendszerre tett szert. Számos két- és többoldalú programban vesznek részt. EURO Nyelvvizsga Központ, valamint EBCL vizsgaközpont, így államilag elismert nyelvvizsgát és Egységes Európai Gazdasági Oklevelet is tudnak szerezni a náluk vizsgázók. Az Illyés gimnáium több tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgaközpont.
Árendás Péter sokat tett és tesz azért, hogy az Illyés Gyula Gimnázium egy olyan minőség-, és teljesítményorientált, a sokszínűséget elfogadó, és hagyománytisztelő intézménnyé váljon, amely méltán híres és elismert Budaörsön és országosan is. A HVG 2020. évi felmérése szerint az Illyés az ország 14. legeredményesebb iskolája és 3. legjobb vidéki iskolája. A felvételi eredmények alapján a 9. helyen áll iskola az országban. Iskolai programjuk egyik legfőbb célja, hogy minden diáknak segítsenek feltárni és kibontakoztatni egyéni tehetségét, megfogalmazni egyéni életcélját. Pedagógusi munkája mellett több egyesületnek és alapítványnak is alapító, vagy kuratóriumi tagja, 16 éve a Budaörsi Diáksport Egyesület elnöke. 2008-tól kezdve az ELTE PPK-n óraadó tanár. Több mint 4 évtizedes kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Budaörs Város Önkormányzata Szakály Mátyás Pedagógus emlékérmmel tüntette ki.

forrás: budaors.hu


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg