Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


PRO FILII - PÁLYÁZAT 2024

Közélet > Pest megye

2024-01-30


A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet olyan közösségi cél támogatására, amely hozzájárul a Magyarországon és a határon túli magyarlakta településeken főként gyermekek egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához, segíti a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását, emeli hazánk szellemi, művészeti, kulturális és sportéletének színvonalát. Az első határidő február 28.Az elbírálás során előny, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi-, szociális- vagy más okból hátrányos helyzetű
gyermek(ek), a program közvetlen elérése minél szélesebb körű, hatása mélyebb. Pályázati díj nincs.

Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig két éve nyilvántartásba vették (a pályázathoz a feltételeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat csatolni szükséges), illetve nagykorú, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

A pályázat megvalósításának időtartama a támogatási szerződés megkötését követő legfeljebb 1 naptári év.

A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámoló-köteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges. A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződés köt.

Az igényelhető/elnyerhető támogatás minimum 100 000,- Ft, maximum 10 000 000,- Ft pályázatonként. A kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson.

Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a „nem megpályázható költségek” körébe. Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek és az alapítvány célkitűzéseinek.

Egy pályázó egy pályázati ciklusban csak egy pályázatot nyújthat be.
I. negyedév: január 01. – február 28.
II. negyedév: április 01. – május 31.
III. negyedév: július 01. – augusztus 31
IV. negyedév: október 01. – november 30.

A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani,
illetve módosítani.

info@profilii.hu


Vissza